top10

Opdeling af Airside/Landside

Grundet de strenge adgangsbetingelser til lufthavne, er adgang til terminalen / AIRSIDE ikke tilladt uden gyldigt/synligt ID-kort. Gæster på AIRSIDE skal altid være under opsyn af en medarbejder fra Cargo Center Billund.
Ved ønske om adgang skal kunder/gæster henvende sig til vagthavende i Document Handling.

Securityregler for indlevering af gods
Transport af gods fra en kendt kunde kan betragtes som sikkerhedsbeskyttet, hvis transporten er udført som følger:

Kundens egne eller leasede køretøjer og kundens egne chauffører.
Fragtagentens egne eller leasede køretøjer og egne chauffører.
Luftfartsselskabets eller dets fragthandlingsselskabs egne eller leasede køretøjer og egne chauffører.
Transporten kan endvidere foregå med transportører, der har opnået sikkerhedsgodkendelse fra SLV.

M.h.t. de 3 sidste muligheder skal chaufføren altid identificere sig og fremvise en sikkerhedsgodkendelse.
Firmanavnet på sikkerhedsgodkendelsen skal matche firmanavnet på bilen.

Kan chaufføren ikke fremvise en sikkerhedsgodkendelse og kopi af aftale mellem fragtagent og afsender, skal der foretages et 100% eftersyn på samtlige forsendelser.
Disse ekstra omkostninger vil blive afregnet til udstedende speditionsvirksomhed.

Opdeling af gods fra kendte og ukendte kunder:
Gods der kommer fra ukendte kunder (Non-KC) må aldrig blandes sammen med gods fra kendte kunder (KC)

Der skal være en tydelig adskillelse ved indlevering i Cargo Center Billund.

Overholdes denne adskillelse ikke, vil hele bilen blive betragtet som usikker, og der skal foretages et 100% eftersyn på samtlige forsendelser.
Disse ekstra omkostninger vil blive afregnet til udstedende speditionsvirksomhed.
Ved indlevering af gods skal der kunne fremvises et overdragelsesmanifest for:

1: Sikker gods (KC / SPX)

Og / Eller:

2: Usikker gods (gods der skal Security kontrolleres)

Se vores vogn- og overdragelsesmanifester hér

Securityregler for indlevering af dokumenter (M-AWB)
På alle indleverede M-AWB skal speditionsvirksomheden angive security status:

Known (KC) eller Unknown consignor.

Er dette ikke tilfældet, vil der blive foretaget 100% eftersyn af forsendelsen

CCB har ikke et kartotek over kendte kunder.

Andre nyttige links: Statens Luftfartsvæsen www.slv.dk