header05

Åbningstider for kontoret

ImportExport
Mandag 06.00–12.00Mandag 09.00–19.00
Tirsdag 06.00–12.00Tirsdag 09.00–20.00
Onsdag 06.00–12.00Onsdag 09.00–19.00
Torsdag 06.00–12.00Torsdag 09.00–19.00
Fredag 06.00–12.00Fredag 09.00–20.00

Generelle regler

Deadline for
Gods som skal ompakkes/emballeres* mandag – fredag kl. 15.00
*) med afgang sammen aften som indlevering
Gods og labels til (615-) mandag – fredag kl. 18.00
Gods som indleveres af samlebil-Aalborg mandag – fredag kl. 19.00
Indsendelse af filer til AWB-print** mandag – fredag kl. 16.00
**) filer skal sendes samlet i én mail pr. mawb markeret med AWB-nr. og alle dokumenter vedhæftet som .fbw, .pdf eller .img filer

Specielt for AdHoc-kunder

Deadline for
Indlevering af gods*** mandag – fredag kl. 17.00
***) undtaget gods på samlebil-Aalborg
Indlevering af AWB/labels**** mandag – fredag kl. 17.00
****) gælder også forsendelser via Jet-Pak

Specielt for Kontrakt-kunder

Deadline for
Indlevering af gods + labels mandag – fredag kl. 19.00

 

Ved indlevering efter deadline forbeholder Outsourcing sig ret til – afhængig af kapacitet – at afvise aflæsning og i stedet henvise til et senere aflæsningstidspunkt samme dag. Forsendelsen betragtes under alle omstændigheder, som for sent indleveret, og der kan ikke gives garanti for, at sendingen kommer med den ønskede afgang.
Dette gøres for at sikre, at forsendelser, hvor dokumenter/labels/gods er indleveret rettidigt, ikke forsinkes.

Kløvermarken 2
7190  Billund
tlf.: 7650 5175
Mail: fou@bll.dk