top3

Produkter

Cargo Center Billund’s produkter er som hovedtræk:
1. Håndtering af gods på fragtfly
2. Håndtering af gods på passagerfly
3. Håndtering af gods på lavtgående fly
Ovenstående håndteres under en Standard Ground Handling Agreement på vegne af et luftfartsselskab

Outsourcing:
Outsourcing tilbyder en række services før og efter håndteringen for luftfartsselsskabet.
Disse opgaver udføres udelukkende for speditionsvirksomheder og i henhold til NSAB 2000