header32

Procedure ved skade på gods

1) Eksempler på beskadigelse:

  • Balanceindikator er påvirket.
  • Brud på emballage, hvor indholdet er synligt.
  • Brud på emballage, hvor der er vægtforskel på de enkelte collli, og gods er retapet.
  • Våd emballage.
  • Emballage med “fragile”-label, hvor indhold er beskadiget (eksempelvis glas, der rasler).
  • Emballage er skåret op, så indhold kan tages ud.

2) I CCB følger vi nedenstående procedure, hvis vi opdager en skade:

  • Vi samler det beskadigede gods og stiller det synligt for speditør og terminalleder.
  • Vi noterer antal beskadigede colli og skadens omfang på checklisten.
  • Ved RFS laver vi en tydelig anmærkning på CMR-fragtbrev om, at vi har set skaden, og at vi tager forbehold for ansvaret (7 dages frist).
  • Ved større skader (som skønnes over DKK 10.000,-) tilkalder vi speditør og terminalleder, som vurderer og eventuelt rekvirerer surveyor.

Document Handling skriver skadesrapport (CCB orienterer Airline skriftligt og tager fotos af forsendelsen).
CCB opbevarer skadesrapport og tilhørende billeder, men de er kun tilgængelige for Airline.
CCB noterer skaden på udleveringsslippen.