header18

Frigivelse af banksendinger

Her kan du læse om kravene til en skriftlig fritstillelse/udleveringstilladelse fra pengeinstituttet.

Du skal stile frigivelsen til enten det pågældende luftfartsselskab eller Billund Lufthavn/Cargo Center Billund. Frigivelsen skal som minimum indeholde:

  • Airwaybill nummer
  • Antal colli
  • Instruks om, at sendingen må udleveres til endelig modtager

Dokumentet må ikke indeholde fakturabeløb eller andre beløb i det hele taget.

Du skal sende frigivelsen til ccb@bll.dk.

Alternativt er Shippers Original med stempel og underskrift fra pengeinstituttet på enten forside eller bagside gyldigt bevis på, at sendingen er fritstillet.

Betingelser for remburs – klik her