header17

Ansvarsoverdragelse

  1. Hvis CCB medarbejderen opdager beskadigelse eller manco under nedbrydning af flypaletter eller ved aflæsning af fly, udfærdiges der en skadesrapport.
  2. CCB printer en udleveringsslip med information om beskadigelsen.
  3. CCB orienterer speditøren om det ankomne gods.
  4. CCB opbevarer udleveringsslippen til speditørens disposition.
  5. Speditøren eller hans vognmand kvitterer for godset ved læsning/overdragelse. Hvis der er yderligere forbehold ved godset, som ikke i forvejen står på udleveringsslippen, skal speditør eller vognmand gøre opmærksom på det. Herefter besigtiger CCB godset en ekstra gang i samarbejde med speditør eller vognmand (se procedure ved skade/manco/ på gods).

Har du spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at ringe til den vagthavende kontorleder på tlf. 7650 5151