header23

Vogn- og overdragelsesmanifest

Vogn- og overdragelsesmanifest
Det er vigtigt, at du udfylder vogn- og overdragelsesmanifest i forbindelse med forsendelser til transport, så vi kan identificere forsendelsen og kvittere for modtagelsen. Vogn- og overdragelsesmanifest skal indeholde oplysninger om, hvilken speditør godset kommer fra, (M)AWB nr. på sendingen, antal collier, vægt og eventuelle bemærkninger om eksempelvis split-indlevering.

Overdragelsesmanifest
To nye overdragelsesmanifester
I henhold til reglerne i den Nationale Sikkerhedsplan fra Trafikstyrelsen, er det vigtigt, at vi adskiller gods, der skal screenes, og gods, der ikke skal screenes. I CCB arbejder vi derfor med to overdragelsesmanifester.

1. Overdragelsesmanifest for gods, der IKKE skal screenes
Udfyldes hvis godset overholder samtlige sikkerhedskrav (KC / SPX) og IKKE skal screenes.
Download manifestet her.

Download manifest her (engelsk version)

2. Overdragelsesmanifest for gods, der skal screenes
Udfyldes hvis godset ikke overholder samtlige sikkerhedskrav og skal igennem securitykontrol.
Download manifestet her.

Download manifest her (engelsk version)

OBS: Hvis gods, der skal screenes, blandes med gods, der ikke skal screenes, skal vi køre alt gods på bilen igennem securitykontrol. Derfor er det vigtigt, at skelne mellem de to.

Vognmanifest

Securityregler for indlevering af gods til lufthavne
Ifølge regler fra Trafikstyrelsen i den Nationale Sikkerhedsplan skal chaufføren vise securitytilladelse og identifikation. Handlingselskaberne i Danmark har derfor udarbejdet et standard vognmanifest, som vi anbefaler, at du bruger til indlevering. Alternative vognmanifester skal indeholde tilsvarende oplysninger.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit handlingselskab.

De nye vognmanifester finder du under menuen Blanketter.

Når du indleverer gods, skal du henvende dig til terminalekspeditionen Cargo check-in/out indenfor åbningstiderne, som du finder her Åbningstider for ind- & udlevering af gods.