header22

Dangerous Goods (DGR)

Alle sendinger skal opfylde bestemmelserne fastsat i IATA/DGR.

Hvis en sending skal transporteres en delstrækning på landevej, skal den overholde ADR-bestemmelser og krav fra BARD (Board of Airline Directors in Denmark).

Som afsender har du to muligheder:
1. Udfyld Additional handling Information boks (DGD) med angivelsen “Transport in acc. with ADR 1.1.4.2.”.
Hvis du ønsker at køre i henhold til begrænsede mængder (ADR), skal du også skrive teksten “Transport in acc. with ADR 3.4.6.” på Shippers Declaration for Dangerous Goods.

eller

2. Udfyld originalt ADR transportdokument med teksten “Transport in acc. with ADR 1.1.4.2.”.

Sikkerhedskort
Send altid relevante sikkerhedskort og farekort på både afsenderlandets, modtagerlandets og transitlandenes sprog med.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vagthavende kontorleder på tlf. 76505151. Du kan også kontakte DGM Danmark for mere information.