top1

Procedurer for overholdelse af indleveringsfrister

l perioden mellem deadline og afgang arbejdes der på højtryk i Cargo Centret:

  • Dokumenter skal matches.
  • ESC ankomstmeddelelse
  • Godset skal manifesteres og opdateres i computersystemet.
  • Securitycheck bliver foretaget.
  • Vægt/volumen kontrol foretages.
  • Toldvæsnet kan kræve kontrol af gods og papirer.
  • Godset skal opbygges på flypallet (hvor det på forhånd har en fast plads, afhængig af andet gods).
  • Evt. T-dokumenter udfyldes og afstemples.

Ovenstående findes selvfølgelig i mange variationer, alt efter transporttype og destination.

Derfor er det utroligt vigtigt, at de fastsatte deadlines overholdes og godset leveres ready for carriage iht. afsnittet “Ready for carriage”.

Det kan måske være svært at forestille sig, men selv 5-10 min. kan have afgørende betydning for, om godset bliver transporteret eller ej.

Vi gør opmærksom på, at man ikke kan forvente, at gods, der bliver leveret efter deadline, vil blive transporteret.

Se aktuelle indleveringsfrister og afgangstider på tabellerne “Indleveringstider for fly”og “Deadlines for lavtgående fly”.